Lärvux Stockholms Engelska blogg

I denna blogg skapar lärare och elever tillsammans en blogg om olika teman och om hur det är att lära engelska när man har inlärningssvårigheter.

Eleverna läser engelska utifrån ämnesplaner både inom Särskild utbildning för vuxna  ( gymnasiesärskolans ämnesplaner) och kursplaner inom Kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå, på alla 4 nationella delkurser .

Bloggen är tänkt att vara ett pedagogiskt verktyg, en inspiration för elever i sitt fortsatta lärande, en inspiration till  lärare i Engelska inom grundläggande Komvux som arbetar med elever med  inlärningssvårigheter och för lärare inom Särskild utbildning för vuxna och i Gymnasiesärskolan.

Eleverna arbetar utifrån löst hållna teman, och arbetar med grammatik, stavning, ordval i texterna innan de publiceras. Temana är de samma i alla grupper.

Eleverna arbetar olika länge med sina korrigeringar i texterna, men texten som publiceras är inte lärarens text utan elevens engelska. Jag som lärare ger feedback på att ändringar behövs, återkopplar till det vi tagit upp på lektionerna, och ger förlag på lärhjälpmedel att använda i sitt textarbete.

Eleverna arbetar först och främst i Google Docs, med de stavningsfunktioner och ordförslag som finns där och eleverna använder Google translate ( max 3 ord i taget) för ordval, stavning och uppläsning.
Vissa elever använder även programmet IntoWords för stavning, uppläsning mm.

och WordHippo för synonymer mm.

https://www.wordhippo.com/ 

Det går att använda text-till-tal funktion och tal-till-text funktion t.ex via en add-on till sin webbläsare, men funktionen finns inte direkt i bloggen.

Jag som lärare modererar både inläggen och kommentarerna. Alla kommentarer som inte har med blogginläggen att göra tas bort. Inlägg som inte har med våra gemensamma teman att göra uppmuntras alltid :-). Ju mer eleverna blir inspirerade att skriva , desto bättre.

Bloggen kommer att utveckla sig utifrån elevers önskemål och uppkomna behov i undervisningen.

Jag som sköter bloggen heter

Christina Njie Sjögren
christina.njie-sjogren@stockholm.se
076-1233291, 08-50832291

Kontakta oss gärna om du har frågor. / Christina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *